فراموشی مشخصات خود؟

ایجاد حساب کاربری

مشاوره تخصصی باهدف نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی مشارکتی مسیر پیشرفت حرفه ای

ارائه ایده ها، دغدغه ها و تجربیات اجتماعی در «نخستین همایش ملی نوآوران اجتماعی» جهت اقناع و جلب مشارکت خیرین و سرمایه گذاران اجتماعی

شرکت در نخستین دوره آموزشی - تجربی "مهارتهای ارتباطی برای نوآوری اجتماعی"

تکمیل فرم پیش ثبت نام در وبسایت رسمی مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

مراحل پیش ثبت نام

الف) دانلود فرم پیش ثبت نام

ابتدا با کلیک بر روی این جعبه فرم پیش ثبت نام را دریافت نمایید.

ب) تکمیل فرم

فرم دریافت شده را در نرم افزار ورد باز کرده و آن را با توجه به موارد خواسته شده پر نمایید.

ج) ارسال فرم

فرم تکمیل شده را با ذخیره نام خود از طریق فرم زیر ارسال نمایید.
 • تجربه عملی و دغدغه‌مندی در حوزه کارآفرینی اجتماعی
 • حداکثر سن 40 سال
 • حداقل مدرک کارشناسی
 • حضور و مشارکت قطعی در برنامه‌های آموزشی روشنا
 • هزینه های شرکت در دوره "مهارتهای ارتباطی برای نوآوری اجتماعی" به همراه مشارکت فعال در برگزاری نخستین همایش ملی نوآوران اجتماعی، برای هر نفر 30 میلیون ریال است. که پس از تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان با ارائه لینک مربوطه از جانب مدیریت وبسایت قابل پرداخت است. البته با اقدامات صورت گرفته از سوی مدرسه، تعدادی از افراد و نهادهای دغدغه مند در عرصه های اجتماعی نیز جهت حمایت مالی از افراد مستعد و ذیصلاح اعلام امادگی نموده اند. در این سازو کار براساس مندرجات رزومه و فرم ثبت نام تا سقف 30 میلیون ریال از هزینه ثبت نام افراد توسط حامیان مالی (مندرج در قسمت تحتانی وبسایت) قابل تامین خواهدبود.
 • نسخه تکمیل شده فرم پیش ثبت نام در قالب WORD و PDF
 • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 • تصویر شناسنامه
 • تصویر پرسنلی
 • رزومه شغلی و تحصیلی
 • پرداخت اینترنتی مبلغ ثبت نام (براساس نظر کمیته ارزیابی مدرسه)

ثبت نام

فرم درخواست شرکت در دوره

 • انواع فایل های مجاز : dox, docx, .
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.

بالا