فراموشی مشخصات خود؟

ایجاد حساب کاربری

جامعه امروز هر لحظه آبستن مسائل و پدیده های اجتماعی عدیده ای است که به صورت مستمر در حال تغییر، تنوع و پیچیدگی بیشتری هستند؛ مسائل و موضوعاتی همچون فقر و محرومیت، بزه، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، کارتن خوابی و حاشیه نشینی، کم­ توانان جسمی و حرکتی و ....

این در حالی است که تجربه نشان داده در مواجهه با مسائل اجتماعی، برنامه های دولتی و حاکمیتی همواره با چالش و نارسایی همراه بوده و در این بخش حضور و نقش آفرینی نوآوران اجتماعی را گریزناپذیر نموده است. منظور ما از «نوآور اجتماعی» فردی است که با تغییر و تعدیل ساختارها و پارادایم های موجود، برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی بهینه ترین راهکار ممکن را به صورت مشارکتی و در تعامل با جامعه توسعه می دهد؛ و این خود نکته ای اساسی است که خلأ آن در نظام آموزشی کشور کاملاً محسوس است. به عبارت بهتر می توان ادعا داشت که سیستم آموزشی ما تا حد زیادی نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی روز جامعه بیگانه بوده و بالتبع به هیچ عنوان در آن رهبر/ نوآور اجتماعی تربیت نمی شود.

مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا برنامه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که در تعامل پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و شرکت رشد و شتابدهی نوآوری روشنا که با هدف شبکه سازی و ارتقای ظرفیت نخبگانی کشور شکل گرفته است.- از سال 1394 آغاز به کار نموده است.

ماموریت مدرسه "فعالسازی ظرفیت نخبگانی بالقوه کشور برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی" است. در همین راستا 10 نفر از کارآفرینان اجتماعی مجرب و فعال در سطح کشور را مورد حمایت مادی و معنوی قرار داده و ضمن برنامه ریزی مشارکتی مسیر پیشرفت ایشان، در دوره ای حدوداً یکساله، با ارائه دو دسته خدمات "ارتقای مهارتهای فردی و مدیریتی" و "توسعه شبکه ارتباطات حرفه ای" زمینه را برای شکوفایی حداکثری ظرفیت اعضا فراهم می­کند. برنامه های آموزشی مدرسه نیز علی رغم سیستم آموزشی جاری، به صورت Internship کاملاً مبتنی بر تجربه شرایط واقعی طراحی و اجرا خواهدشد.

تیم ما

محمدامین یوسفی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
(دانشگاه صنعتی شریف)

مدیر تحقیق و توسعه مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

علی ملکی

دكتراي مطالعات علم و فناوري
(دانشگاه ادينبرو، انگلیس)

مدیرعامل موسسه رشد و شتابدهی نوآوری روشنا

روح الله حمیدی مطلق

دکترای سیاستگذاری علم و فناوری
(دانشگاه صنعتی شریف)

رییس هیئت مدیره موسسه رشد و شتابدهی نوآوری روشنا

هادی فلاحی

کارشناسی ارشد کارآفرینی
(دانشگاه علامه طباطبایی)

مدیر اجرایی مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

اکرم گل محمدی

کارشناسی علوم اجتماعی
(دانشگاه تهران)

کارشناس روابط عمومی مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

شوان صدرقاضی

دکترای مطالعات نوآوری و توسعه
(دانشگاه سازمان ملل متحد، هلند)

کارشناس امور بین الملل مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

سیدرضا طبیب‌ زاده

کارشناسی ارشد MBA
(دانشگاه صنعتی شریف)

کارشناس آموزش مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا

محمد رضایی

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
(دانشگاه صنعتی شریف)

دبیر کمیته ارزیابی دانشگاه صنعتی شریف

بالا